Vodné elektrárne – úžasný obnoviteľný zdroj alebo ničiteľ biotopov?

Vodné elektrárne sú na Slovensku obľúbený spôsob výroby elektrickej energie. Na výrobu takejto energie máme potenciál v podobe výdatných riek a tento potenciál z veľkej miery napĺňame. Veď len na Váhu je 22 vodných elektrární. Na Slovensku zabezpečujú vodné elektrárne takmer 20 % celkovej výroby elektriny, i keď podľa odborníkov je možnosť toto číslo zvyšovať. No osobne sa domnievam, že v záujme nás a životného prostredia, toto číslo by už rásť nemalo.

Vodné elektrárne na prvé počutie znejú ideálne. Voda pritečie v podstate zadarmo, necháme ju pretiecť cez turbínu a máme elektrinu. No ono to žiaľ ale, také romantické nie je.

SONY DSC

V prvom rade, už pri samotnej výstavbe sa zásadne naruší ekosystém v okolí budúcej elektrárne. Všetky vodné živočíchy čaká nezvratný a fatálny osud a život sa tam bude vracať len veľmi pomaly, ak vôbec. Raky, ktorých ešte pred pár desiatkami rokov boli plné potoky, teraz prakticky neexistujú a garantujem vám, do okolia vodnej elektrárne sa žiadny rak nevráti.

Problémom je aj následná ďalšia prevádzka, samozrejme problémom z pohľadu vodných živočíchov. Mnohé ryby musia vo svojom živote migrovať v toku, aby sa dokázali rozmnožiť. To ale na takom Váhu s 22 vodnými dielami je pre rybu zásadný migračný problém. Našťastie súčasné pravidlá nastavujú pre vodné elektrárne nutnosť budovať migračné koridory pre ryby, no realita až taká ružová zatiaľ nie je.

Stačí sa pozrieť na to, ako sa rešpektujú zákony Slovenskej republiky v oblasti výroby elektrickej energie a to nielen z vody. Keďže prevádzkovať elektráreň môžu aj iné subjekty ako štát, dodržiavanie zákonov, no najmä rozumu a rešpektu k prírode môže zaostávať.  Príkladom je prevádzkovateľ vodnej elektrárne v okrese Stará Ľubovňa, ktorý si svojvoľne zabetónoval 90 % toku rieky Poprad. Týmto zásahom totálne zdevastoval už labilný život, ktorý bol v okolí elektrárne, no hrubo porušil zákony Slovenskej republiky a ako sa zdá, nič sa nedeje…

elek-r194-st.ir3-_t600

Za najväčší problém považujem budovanie malých vodných elektrární. Mnohé budujú súkromné firmy, ktoré ako sme si ukázali si veľkú hlavu zo zákonov nerobia (česť výnimkám). A aby mali zaručený zisk, pokojne urobia taký prudký zásah do životného prostredia, ktorý pravdepodobne zabije všetko, čo v okolí niekoľko kilometrov žilo.

Vodné elektrárne sú dôležitou súčasťou výroby elektrickej energie. Podľa mňa je však budovanie malých vodných diel nezmysel, ktorý prudko pretvára krajinu a pri tom vyrobí energiu len pre pár desiatok, možno sto domácností.

Ak už budovať vodné elektrárne, tak potom sa domnievam, že je lepšie postaviť jednu veľkú, ako 20 alebo 30 malých elektrární. Tam je samozrejmé potrebné uplatniť najnovšie stavebné postupy s ohľadom na životné prostredie a venovať sa životu vo vode aj po vybudovaní vodného diela.

Vodná elektráreò Gabèíkovo

Aj keď zvyčajne som zástanca toho, že štát by mal do podnikania zasahovať minimálne, v prípade výroby elektrickej energie sa však domnievam, že by mala zasahovať silná ruka štátu. Štát by mal čo v najväčšej miere regulovať subjekty, ktoré vyrábajú elektrinu a nedopustiť niečo také, ako sa stalo pri obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa. Ak to štát nedokáže (čo sa tak javí), tak potom by mal, už len v záujme o životné prostredie byť jediným producentom elektrickej elektriny. No na to je už teraz zdá sa neskoro…

Nabudúce si rozoberieme opäť ďalší obnoviteľný spôsob výroby elektrickej energie a to výrobu elektriny z biomasy. Tak, ako aj pri vode, aj pri biomase sa presvedčíte, že to čo na prvý pohľad znie dobre, už na druhý tak dobre neznie.

Zdroje k obrázkom:

http://www.hdrinc.com/sites/all/files/content/projects/images/246-hoover-dam-bypass-4270.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Nov%C3%A9_Ml%C3%BDny_lock_03.JPG

http://www.glstn.sk/icarus/prezentacie/gab1.jpg

http://lubovna.korzar.sme.sk/c/7979411/nedaleko-obce-circ-takmer-uplne-zabetonovali-koryto-rieky-poprad.html

Vodné elektrárne – úžasný obnoviteľný zdroj alebo ničiteľ biotopov?
Hodnotenie článku
About The Author

Matej Mensatoris

Zaujímam sa o všetko čo sa deje okolo mňa. Chcem vedieť ako fungujú rôzne mechanizmy, súvislosti, no tiež ako funguje spoločnosť a ľudia. Milujem prírodu a obdivujem jej krásu každý deň. Mám rád písanie, cestovanie a výborné jedlo.

Leave A Response

* Denotes Required Field