Pravidlá používania stránky

Prosíme, prečítajte si nižšie uvedený text o pravidlách používania týchto stránok

Podporte nás a darujte...

Milí návštevníci,
teší nás, že ste sa ocitli na našich stránkach www.maoi.sk. Prosíme, prečítajte si nižšie uvedený text o podmienkach používania týchto stránok a ochrane vašich údajov, aby nedošlo k nedorozumeniu a nejasnostiam. Nech Vám naše stránky prinesú úžitok.

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľmi webovej stránky www.maoi.sk (ďalej len „stránka“) je MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov - MAOi Institute for Digital Nomads o.z. so sídlom Partizánska 2513/12, 066 01, Humenné, IČO: 42383323 DIČ: 2024134904 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Užívateľ stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa stránku www.maoi.sk (ďalej len „Užívateľ“). Vstupom na stránku prevádzkovateľa užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil a porozumel podmienkam používania tejto stránky, súhlasí s nimi a takisto vyjadruje súhlas s ich dodržiavaním. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421 915 650 459, alebo emailom na adresu institut@maoi.sk.

II. Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia užívateľov stránky je jednou z hlavných priorít prevádzkovateľa, čoho dôkazom je zabezpečenie stránky pomocou šifrovania digitálnym SSL certifikátom, ktorý chráni odosielané a prijímané informácie, čiže dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

III. Získavanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie cez webový formulár alebo vyplnením objednávky. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Registráciou na našich stránkach a vyplnením údajov do webového formulára nám dávate Váš súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a umožníte nám zasielať Vám obchodné oznámenia, z ktorých sa môžete kedykoľvek, podľa zákonných podmienok, odhlásiť a Váš súhlas tak vziať späť. Prevádzkovateľ dodržiava všetky platné a účinné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, zbiera, uchováva a spracováva osobné údaje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje používať osobné údaje užívateľov len na poskytovanie personalizovaných služieb, a zároveň sa zaväzuje nepredať tretej osobe osobné údaje užívateľa na iné účely ako súčasť poskytovaných služieb na stránke. Informácie o užívateľoch môžu byť zdieľané s treťou stranou za účelom zabezpečenia chodu web stránky a jej služieb. Prevádzkovateľ zaznamenáva a uchováva údaje registrovaného užívateľa ako napr. meno, priezvisko, emailová adresa, použitý prehliadač, operačný systém, IP adresu, akcie vykonané na stránkach a iné. Údaje sú použité na zdokonaľovanie funkčnosti stránky a zvyšovanie užívateľského zážitku z používania stránky.

IV. Cookies

Ako prevádzkovateľ stránok používame cookies na štatistické merania, ktoré slúžia na sledovanie preferencií návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárame webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookies na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

V. Autorské práva

Celý obsah stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek kopírovanie, uverejňovanie, predávanie, alebo inak používanie obsahu stránky je možné len so súhlasom vlastníka obsahu, teda prevádzkovateľa, alebo autorov daného obsahu.

VI. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti so správami, informáciami alebo obsahom, ktoré na stránke uverejňujú užívatelia. Prevádzkovateľ pravidelne sleduje správanie, komentáre a odkazy (ďalej len „užívateľský obsah“) pridávané užívateľmi na stránku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo užívateľský obsah odmietnuť a/alebo odstrániť, ak obsahuje akýkoľvek protiprávny, škodlivý, obťažujúci, vulgárny a iné, prípadne iným spôsobom neprípustný materiál akéhokoľvek druhu vrátane, akéhokoľvek materiálu, ktorý podnecuje správanie, ktoré by znamenalo trestný čin, alebo by spôsobil vznik občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušil akékoľvek platné a účinné právne predpisy.

VII. Záruky

Informácie poskytnuté prevádzkovateľom sú vyjadrením osobného názoru prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú užívateľovi dôverou v informácie publikované na stránke. Prevádzkovateľ neručí za úplnosť, zrozumiteľnosť alebo užitočnosť obsahu zverejneného na stránke.

VIII. Zmeny v podmienkach a pravidlách

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá užívania stránky, o čom však bude informovať na svojom blogu v rubrike „Tlačové správy“. Tieto pravidlá používania web stránky www.maoi.sk vstupujú do platnosti od 01.02.2016

Za štatutárny orgán MAOi Inštitútu

Screenshot 2016-04-05 16.59.12

Ing. Lukáš Franko
predseda predstavenstva MAOi Inštitútu

...viac o inštitúte

MAOi Inštitút

MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov je občianske združenie, ktorého iniciatívou je ukázať...

Príbeh zakladateľa

Príbeh Lukáša, ktorý rozpráva o tom, ako našiel zmysel života vďaka #RBMČMB

Služby a Projekty

Náš inštitút sa zaoberá komplexnými riešeniami šitými na mieru zameraných...

Blog

Tento blog je okrem návodov a postupov ako objaviť váš talent, následne ho rozvinúť...

Kontakt a Podpora

Páči sa vám myšlienka MAOi Inštitútu a chcete s nami spolupracovať, kontaktovať nás, či podporiť?