Pravidlá používania stránky

Prosíme, prečítajte si nižšie uvedený text o pravidlách používania týchto stránok

Podporte nás a darujte...

Milí návštevníci,
teší nás, že ste sa ocitli na našich stránkach www.maoi.sk. Prosíme, prečítajte si nižšie uvedený text o podmienkach používania týchto stránok a ochrane vašich údajov, aby nedošlo k nedorozumeniu a nejasnostiam. Nech Vám naše stránky prinesú úžitok.

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľmi webovej stránky www.maoi.sk (ďalej len „stránka“) je MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov - MAOi Institute for Digital Nomads o.z. so sídlom Partizánska 2513/12, 066 01, Humenné, IČO: 42383323 DIČ: 2024134904 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Užívateľ stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa stránku www.maoi.sk (ďalej len „Užívateľ“). Vstupom na stránku prevádzkovateľa užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil a porozumel podmienkam používania tejto stránky, súhlasí s nimi a takisto vyjadruje súhlas s ich dodržiavaním. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421 915 650 459, alebo emailom na adresu institut@maoi.sk.

II. Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia užívateľov stránky je jednou z hlavných priorít prevádzkovateľa, čoho dôkazom je zabezpečenie stránky pomocou šifrovania digitálnym SSL certifikátom, ktorý chráni odosielané a prijímané informácie, čiže dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

III. Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov - MAOi Institute for Digital Nomads o.z. so sídlom Partizánska 2513/12, 066 01, Humenné, spracúva osobné údaje dotknutých osôb vždy v súlade s:

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“),

a

zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou prostredníctvom kontaktného e-mailu zverejneného na našej web stránke budú spracúvané iba v rozsahu a za účelom, za ktorým ich táto fyzická osoba sama poskytla. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na zabezpečenie dosiahnutia účelu.

Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného e-mailu alebo webového formulára zverejneného na web stránke, ktorú prevádzkuje spoločnosť Digitálny Nomád s.r.o., má zachované právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo zamietať spracúvanie a iné v súlade s GDPR a Zákonom.

V prípade, že bude mať MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov - MAOi Institute for Digital Nomads o.z. v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané (napr. marketing), poskytne dotknutej fyzickej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele, ako aj ďalšie relevantné informácie, na základe ktorých má dotknutá osoba právo vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s takýmto spracúvaním osobných údajov.

Fyzická dotknutá osoba má zachované právo odvolať svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Ak nastane medzi dotknutou fyzickou osobou a (prípadne s) MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov - MAOi Institute for Digital Nomads o.z. dôjde k bližšej vzájomnej spolupráci, budú podmienky ochrany osobných údajov upravené špecificky na mieru pre konkrétny daný prípad.

IV. Zásady používania súborov cookies

Ako prevádzkovateľ viacerých web stránok používame cookies na štatistické merania, ktoré slúžia na sledovanie preferencií návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárame webové stránky a prispôsobujeme obsah, ktorý zaujíma návštevníkov.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookies na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve web stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača.

Cookies obvykle obsahujú názov web stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Na tejto stránke sú popísané informácie, ktoré sa zhromažďujú, spôsob, akým ich využívame, a vysvetlenie, prečo niekedy potrebujeme tieto súbory cookie ukladať.

Všeobecnejšie informácie o súboroch cookie nájdete v článku o súboroch cookie protokolu HTTP na serveri Wikipedia Ďalšie informácie o zakázaní súborov cookie nájdete na lokalite www.aboutcookies.org; takýto postup ale môže obmedziť funkčnosť webových lokalít alebo niektoré jej prvky vyradiť.

Ako používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, taktiež nám ide o zlepšovanie kvality a obsahu web stránky. Táto lokalita ponúka odber noviniek alebo služby odberu informácií prostredníctvom e-mailu. Prostredníctvom súborov cookies sa môže evidovať, či ste sa už zaregistrovali a či sa majú zobrazovať určité upozornenia, ktoré sa môžu týkať len prihlásených/odhlásených používateľov. Po odoslaní údajov prostredníctvom formulára, napríklad údajov na stránkach na kontaktovanie alebo na stránkach propagačných kampaní, sa môžu nastaviť súbory cookies evidujúce vaše používateľské informácie pre budúcu korešpondenciu.

Z času na čas ponúkame používateľské prieskumy a dotazníky, ktoré vám poskytujú zaujímavé pohľady do zákulisia alebo užitočné nástroje, prípadne nám umožňujú vytvoriť si presnejšiu predstavu o našej používateľskej základni. Tieto prieskumy môžu využívať súbory cookies na zapamätanie si, ktorí používatelia sa už výskumu zúčastnili alebo na poskytnutie presných výsledkov po prechode na inú stránku.

Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Ako zmeniť nastavenie cookies?

Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť úpravou nastavení v prehliadači (pokyny nájdete na lokalite www.aboutcookies.orgalebo v pomocníkovi svojho webového prehliadača). Nezabúdajte, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto lokality a mnohých ďalších lokalít, ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies zvyčajne znamená zablokovanie určitých funkcií na tejto lokalite (rozumej web stránke). Odporúča sa ponechať povolené všetky súbory cookies, u ktorých si nie ste istí, či ich potrebujete, pre prípad, že by sa používali pre službu, ktorú využívate.

Súbory cookies tretích srán

Používame tiež súbory cookies dôveryhodných tretích strán. Na tejto stránke sú prepojenia z iných web stránok. Preto môžu byť počas používania našich web stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole MAOi Inštitútu pre Digitálnych Nomádov - MAOi Institute for Digital Nomads o.z.

Ide napríklad o prípad, ak prezeraná web stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google, či SmartSelling a.s.) alebo zobrazuje obsah web stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov - MAOi Institute for Digital Nomads o.z. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

V. Autorské práva

Celý obsah stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek kopírovanie, uverejňovanie, predávanie, alebo inak používanie obsahu stránky je možné len so súhlasom vlastníka obsahu, teda prevádzkovateľa, alebo autorov daného obsahu.

VI. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti so správami, informáciami alebo obsahom, ktoré na stránke uverejňujú užívatelia. Prevádzkovateľ pravidelne sleduje správanie, komentáre a odkazy (ďalej len „užívateľský obsah“) pridávané užívateľmi na stránku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo užívateľský obsah odmietnuť a/alebo odstrániť, ak obsahuje akýkoľvek protiprávny, škodlivý, obťažujúci, vulgárny a iné, prípadne iným spôsobom neprípustný materiál akéhokoľvek druhu vrátane, akéhokoľvek materiálu, ktorý podnecuje správanie, ktoré by znamenalo trestný čin, alebo by spôsobil vznik občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušil akékoľvek platné a účinné právne predpisy.

VII. Záruky

Informácie poskytnuté prevádzkovateľom sú vyjadrením osobného názoru prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú užívateľovi dôverou v informácie publikované na stránke. Prevádzkovateľ neručí za úplnosť, zrozumiteľnosť alebo užitočnosť obsahu zverejneného na stránke.

VIII. Zmeny v podmienkach a pravidlách

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá užívania stránky, o čom však bude informovať na svojom blogu v rubrike „Tlačové správy“. Tieto pravidlá používania web stránky www.maoi.sk vstupujú do platnosti od 01.02.2016.

Dňa 25.05.2018 nastali úpravy v častiach III. a IV., nakoľko prišiel do platnosti nový zákon o GDPR a spracúvaní osobných údajov.

Za štatutárny orgán MAOi Inštitútu

Screenshot 2016-04-05 16.59.12

Ing. Lukáš Franko
predseda predstavenstva MAOi Inštitútu

...viac o inštitúte

MAOi Inštitút

MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov je občianske združenie, ktorého iniciatívou je ukázať...

Príbeh zakladateľa

Príbeh Lukáša, ktorý rozpráva o tom, ako našiel zmysel života vďaka #RBMČMB

Služby a Projekty

Náš inštitút sa zaoberá komplexnými riešeniami šitými na mieru zameraných...

Blog

Tento blog je okrem návodov a postupov ako objaviť váš talent, následne ho rozvinúť...

Kontakt a Podpora

Páči sa vám myšlienka MAOi Inštitútu a chcete s nami spolupracovať, kontaktovať nás, či podporiť?