Etický kódex

Etický kódex predstavuje súhrn morálnych noriem, pravidiel a princípov.

Podporte nás a darujte...

ČASŤ I.
Všeobecné informácie

Etický kódex predstavuje súhrn morálnych noriem, pravidiel a princípov, ktoré by mal dodržiavať každý člen, ale aj sympatizant MAOi Inštitútu pre Digitálnych Nomádov o.z. (ďalej len MAOi Inštitút). Akceptovanie etického kódexu  je nevyhnutnosťou pre človeka – sympatizanta, ktorý sa chce stať riadnym členom MAOi Inštitútu.

Kódex je všeobecným určením pravidiel a princípov a vychádza priamo z manifestu MAOi Inštitútu, ktorý nájdete na stránke www.maoi.sk/manifest. Manifest definuje našu víziu, zameranie, poslanie a hodnoty, ktorými sa riadime. Je to niečo také ako naša doktrína pravidiel a noriem, ktoré jednoducho považujeme za holé fakty a stojíme si za nimi.

Dodržiavanie etického kódexu nie je len osobná záväznosť, je to záväznosť, ktorá priamo ovplyvňuje smerovanie MAOi Inštitútu. Nedodržiavanie etického kódexu oslabuje a zároveň poškodzuje samotného sympatizanta, alebo člena a v neposlednom rade aj celkový imidž MAOi Inštitútu. Dodržiavať a akceptovať tento kódex je jednou z podmienok členstva v MAOi Inštitúte pre Digitálnych Nomádov.

ČASŤ II.
Základné pravidlá a princípy MAOi Inštitútu

Ako sympatizant, či člen MAOi Inštitútu pre Digitálnych Nomádov sa zaväzujem:

 1. Byť zdvorilí a slušní k štatutárnym orgánom MAOi Inštitútu.
 2. Rešpektovať názory, pripomienky a zakladajúcich členov MAOi Inštitútu.
 3. Vystupovať takým spôsobom, ktorý bude digitálne nomádstvo a digitálny lifestyle ako profesiu prezentovať v pozitívnom svetle.
 4. Rešpektovať rozličné formy digitálneho nomádstva a prácu v štýle digitálneho lifestyle.
 5. Budem oceňovať snahu a príspevky iných členov a neprezentovať ich ako svoje vlastné.
 6. Vytvárať, zachovávať a disponovať s akýmikoľvek dokumentom, ktorý sa týka know how dôverne a zodpovedne.
 7. Verím, že digitálna revolúcia v podnikaní a zamestnaní je tu.
 8. Verím, že digitálnym nomádom sa môže stať ktokoľvek.
 9. Verím, že môžem získať zamestnanie ušité na moju mieru a moje potreby.
 10. Verím, že mojou kanceláriou môže byť celý svet.
 11. Verím, že môžem získať slobodu, nezávislosť, zabávať sa a zažívať dobrodružstvá.
 12. Verím, že dokážem objaviť a rozvinúť svoj talent, silné stránky a vnútorný potenciál.
 13. Verím, že dokážem vybudovať vlastnú značku, vlastné meno a tým aj samého seba.
 14. Verím, že zapisovanie myšlienok, nápadov, zážitkov, snov a túžob je dôležité na ceste k zmysluplnému, šťastnému a úspešnému životu.

ČASŤ III.
Záverečné zhrnutie

Etický kódex MAOi Inšitútu pre Digitálnych Nomádov predstavuje súhrn morálnych noriem, pravidiel a princípov, ktoré by mal dodržiavať každý člen, ale aj sympatizant MAOi Inštitútu pre Digitálnych Nomádov o.z. Akceptovanie etického kódexu je nevyhnutnosťou pre človeka – sympatizanta, ktorý sa chce stať riadnym členom MAOi Inštitútu. Tento etický kódex vstúpil do platnosti 01.01.2016.

Za štatutárny orgán MAOi Inštitútu

Screenshot 2016-04-05 16.59.12

Ing. Lukáš Franko
predseda predstavenstva MAOi Inštitútu

...viac o inštitúte

MAOi Inštitút

MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov je občianske združenie, ktorého iniciatívou je ukázať...

Príbeh zakladateľa

Príbeh Lukáša, ktorý rozpráva o tom, ako našiel zmysel života vďaka #RBMČMB

Služby a Projekty

Náš inštitút sa zaoberá komplexnými riešeniami šitými na mieru zameraných...

Blog a Manifest

Manifest definuje našu víziu, zameranie, poslanie a hodnoty, ktorými sa riadime...

Kontakt a Podpora

Páči sa vám myšlienka MAOi Inštitútu a chcete s nami spolupracovať, kontaktovať nás, či podporiť?