Počuli ste už o zážitkovom vzdelávaní formou hry?

zážitkové vzdelávanie

Zážitkové, či neformálne vzdelávanie je v posledných rokoch na vzostupe a teší sa veľkej obľúbenosti najmä zo strany študentov. Zážitkové vzdelávanie je jednou z foriem inovácií vo vzdelávaní, ktoré naše školstvo skutočne potrebujú.

Potreba vzdelávania inak vyústila do projektu s názvom „Vzdelávanie zážitkom“, ktorý pochádza z dielne občianskeho združenia MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov.

„Vzdelávanie zážitkom je 1-dňové podujatie pre študentov stredných škôl v Banskej Bystrici a to 30.01.2018 so začiatkom o 09:00 na Radnici. Chceme poukázať na to, že aj vzdelávanie môže byť zábava, pokiaľ to urobíme inak. Zážitkové vzdelávanie a učenie sa hrou vonku v meste dá študentom možnosť objaviť ich silné stránky a naučí ich tímovej spolupráci“, uviedol Lukáš Franko z MAOi Inštitútu pre Digitálnych Nomádov.

Študenti stredných škôl v Banskej Bystrici majú možnosť vymeniť školskú lavicu za hru a zážitok vonku v ich meste. Avšak tým, že toto podujatie je pilotné, máme kapacitu 5 stredných škôl a z každej školy sa môže zúčastniť 6 zaregistrovaných študentov.

vzdelávanie zážitkom

Tento projekt podporilo aj mesto Banská Bystrica a sme veľmi radi, že sa podujatia zúčastní aj viceprimátor mesta Mgr. Jakub Gajdošík.

Skutočne nás teší, že do tohto projektu sa zapojila aj Rada študentov mesta Banská Bystrica, ktorá nám pomáha v organizovaní podujatia v meste.

„Tímová spolupráca je dnes jeden z najdôležitejších prvkov aktívneho občianstva a k tomu toto podujatie smeruje, aby sa mladí ľudia vedeli na veci pozrieť aj z iného uhla pohľadu“, dodala predsedníčka Rady študentov Andrea Maková.

Poslaním nášho občianskeho združenia je ukázať, ako môžu ľudia nájsť zmysel života tým, že budú robiť to, čo ich skutočne baví. Pomáhame ľuďom objaviť ich talent, následne ho rozvinúť a napokon pretaviť do osobnej značky.

V závere tejto tlačovej správy sa chceme srdečne poďakovať všetkým spoluorganizátorom, dobrovoľníkov a sponzorom, ktorí nám toto podujatie pomohli uviesť do života. Vďaka.  

Viac o projekte a programe na: https://maoi.sk/vzdelavanie-zazitkom/
Počuli ste už o zážitkovom vzdelávaní formou hry?
Hodnotenie článku
About The Author

Lukáš Franko

Kreatívec s kopou nápadov v hlave, ktorý kreslí myšlienkové mapy. Pomáha ľuďom premeniť ich nápad na projekt a podnikanie. Navrhuje, vizualizuje a realizuje mapu digitálnych stratégií zameraných na sociálne média. Jeho poslaním je inšpirovať druhých, aby robili to, čo ich baví, boli sami sebou a nechali si za to platiť.

Leave A Response

* Denotes Required Field