Manifest MAOi Inštitútu

Manifest definuje našu víziu, zameranie, poslanie a hodnoty, ktorými sa riadime...

Digitálny Lifestyle #RBMČMB

Digitálne chuťovky a lifestyle #RBMČMB priamo na tvoj email...

Na spam sa nehrajeme, tvoje údaje sú chránené a v bezpečí.

MAOi mení vaše myslenie, mení váš svet vďaka #RBMČMB

1. Veríme, že digitálna revolúcia v podnikaní a zamestnaní je tu.

Z historického hľadiska mali predchádzajúce generácie ľudí vo svojom pracovnom živote len veľmi obmedzený výber práce a zamestnania, kde typickým príkladom bola jedna práca a jedno zamastenie počas celého života. Alternatíva v podobe podnikania, čiže založenia vlastnej firmy, so sebou častokrát niesla neúnosné náklady na pracovné priestory, zamestnancov a neopomínajúc aj na reklamu.

Súčasná doba je však diametrálne odlišná a častokrát aj nazývaná digitálna. Digitálny svet, teda internet a technológie, ktoré nás každý deň obklopujú, nás všetkých zmenili a oslobodili. Dnes môžeme pracovať ako chceme, kde chceme, kedy chceme a s kým chceme. Formy zamestnania sú teraz flexibilnejšie a kritéria na zamestnanca odlišnejšie.

Veríme, že digitálna revolúcia v podnikaní a zamestnaní je tu.

Z historického hľadiska mali predchádzajúce generácie ľudí vo svojom pracovnom živote len veľmi obmedzený výber práce a zamestnania, kde typickým príkladom bola jedna práca a jedno zamastenie počas celého života. Alternatíva v podobe podnikania, čiže založenia vlastnej firmy, so sebou častokrát niesla neúnosné náklady na pracovné priestory, zamestnancov a neopomínajúc aj na reklamu.

Súčasná doba je však diametrálne odlišná a častokrát aj nazývaná digitálna. Digitálny svet, teda internet a technológie, ktoré nás každý deň obklopujú, nás všetkých zmenili a oslobodili. Dnes môžeme pracovať ako chceme, kde chceme, kedy chceme a s kým chceme. Formy zamestnania teraz flexibilnejšie a kritéria na zamestnanca odlišnejšie. V tomto digitálnom svete sa kladie dôraz na zodpovednosť, empatiu, flexibilitu, efektivitu, precíznosť, hodnotovú inováciu, kreativitu a schopnosť vidieť celok.

Dnes je podnikateľom každý, no takmer nikto si to neuvedomuje. Každý deň vo svojom zamestnaní robíme rozhodnutia, vedieme ľudí, presadzujeme nápady a postupy, zlepšujeme procesy, utužujeme firemnú kultúru a mnoho ďalšieho. Pritom si však ani neuvedomuje, že touto dennou rutinou získavame status odborníka v tom, čo robíme a tým pádom si budujeme vlastnú značku v danom odbore.

2. Veríme, že digitálnym nomádom sa môže stať ktokoľvek.

Digitálne nomádstvo je životný štýl (digitálny lifestyle), ktorý spája cestovanie, zábavu, zážitky a prácu/zamestnanie v jedno. Doslovný preklad pojmu digitálne nomádstvo je digitálne kočovanie.

Digitálny nomád je multitalentovaný/á čávo/čaja z ulice s notebookom, múdrym telefónom, alebo goupročkou v ruke, z času na čas aj so špuntami (slúchadlami) v ušiach a tvári sa že zanietene ťuká do klávesnice.

a teraz vážne...

Digitálny nomádi sú jednotlivci, ktorí pracujú zo svojej dielne na diaľku a cestujú po svete. Dôležitou súčasťou tejto práce na diaľku sú digitálne technológie a nástroje, medzi ktoré neodmysliteľne patrí počítač, smartfón, kamera, fotoaparát a iné digitálne vybavenie. Nebavili ich klasické a nudné formy práce a zamestnania, chceli od svojho života viac a preto opustili svoj komfortný priestor a vydali sa na cestu dobrodružstva.

Veríme, že digitálnym nomádom
sa môže stať ktokoľvek.

Digitálne nomádstvo je životný štýl (digitálny lifestyle), ktorý spája cestovanie, zábavu, zážitky a prácu/zamestnanie v jedno. Doslovný preklad pojmu digitálne nomádstvo je digitálne kočovanie.

Digitálny nomád je multitalentovaný/á čávo/čaja z ulice s notebookom, múdrym telefónom, alebo goupročkou v ruke, z času na čas aj so špuntami (slúchadlami) v ušiach a tvári sa že zanietene ťuká do klávesnice.

a teraz vážne...

Digitálny nomádi sú jednotlivci, ktorí pracujú zo svojej dielne na diaľku a cestujú po svete. Dôležitou súčasťou tejto práce na diaľku sú digitálne technológie a nástroje, medzi ktoré neodmysliteľne patrí počítač, smartfón, kamera, fotoaparát a iné digitálne vybavenie. Nebavili ich klasické a nudné formy práce a zamestnania, chceli od svojho života viac a preto opustili svoj komfortný priestor a vydali sa na cestu dobrodružstva.

Dielňa, teda pracovný priestor digitálneho nomáda môže byť hocaké prostredie, v ktorom sa cíti dobre, pohodlne a má priestor na prácu. Najbežnejšími pracovnými dielňami sú kaviarne, verejné knižnice, parky, čajovne, náš domov, no aj pláže na vychýrených miestach sveta, ale tiež aj vlaky, autobusy a lietadlá.

Prvou charakteristickou črtou digitálneho nomáda je to, že objavil a rozvíja svoj talent, silné stránky a potenciál. Prečo je to tak? Pretože digitálny nomád je zväčša expertom, teda odborníkom v určitom odbore, profesii a buduje vlastnú značku. Medzi najbežnejšie profesie patrí tvorba web stránok a web dizajn, dizajnové a fotografické práce, online marketing, písanie článkov, kníh, analýz,... nachádzanie nových nápadov, riešení a xyz ďalších profesií. Z toho však môžete mať pocit, že digitálny nomád musí byť nutne podnikateľ. Toto je však jeden veľký mýtus a omyl, pretože mnoho digitálnych nomádov sú napríklad študentmi, zamestnancami v menšej, alebo väčšej firme, ktorí si doslova vybojovali tzv. home office a teda môžu cestovať, zabávať sa, zažívať dobrodružstvá a pri tom aj pracovať.

Druhou charakteristickou črtou digitálneho nomáda je riadenie sa metódou #RBMČMB, teda robím čo ma baví, som sám sebou a nechávam si za to platiť. Motto digitálnych nomádov je „Žiť, pracovať a cestovať“, kde pojem žiť môžeme chápať okrem iného aj ako život, ktorý zahŕňa zábavu spojenú so zážitkami a dobrodružstvom.

Treťou charakteristickou črtou digitálneho nomáda je lenivosť. Tu je však potrebné vysvetliť, ako je chápaná lenivosť. Určite už tušíte, že sa nejedná o klasickú lenivosť, ako ju každý z nás pozná. Lenivosťou v digitálnom nomádstve máme na mysli to, že digitálny nomád sa snaží rafinovane skĺbiť prácu a život (ktorý zahŕňa zábavu spojenú so zážitkami a dobrodružstvom), teda nevenuje sa všetkej práci, ale iba 20% pracovných aktivít, ktoré mu zabezpečia 80% výsledkov, teda ziskov. Múdro si vyberá úlohy a činnosti, ktoré podriaďuje Paretovmu princípu 20/80, kde výsledkom je vysoká efektívnosť za pomerne krátky čas a pomerne malé úsilie. Digitálny nomád je príliš lenivý na to, aby robil úplne všetko.

A poslednou, teda štvrtou charakteristickou črtou digitálneho nomáda je vášeň k cestovaniu a spoznávaniu sveta. Cestovanie je v digitálnom životnom štýle veľmi dôležité. To však neznamená, že musíte cestovať a nutne žiť niekoľko mesiacov v zahraničí.

Existuje viacero foriem digitálneho nomádstva, pri ktorých môžete cestovať pár týždňov v roku, ale aj pár mesiacov. Môžete navštíviť jednú krajinu, ale aj dvanásť krajín za rok. Záleží to od vášho dôvodu, prečo chcete cestovať – či chcete spoznávať svet, nové kultúry, nadväzovať nové kontakty, naučiť sa nové jazyky, objavovať neopísateľné prírodné scenérie, užívať si oddych na tropických plážach, zažívať dobrodružstvá, ochutnávať exotické jedlo a drinky zresetovať hlavu a myšlienky, alebo... Hľadáte nadhľad nad tým, čo robíte, alebo potrebujete znovuobjaviť svoje hodnoty/víziu/životné poslanie, či chcete nájsť inšpiráciu, ktorá jednoducho doma, v komfortnom prostredí nepríde skoro nikdy, tak áno, DIGITÁLNE NOMÁDSTVO – DIGITÁLNY LIFESTYLE JE PRE VÁS!

Avšak je nutné si uvedomiť aj to, že digitálne nomádstvo je aj o opúšťaní našej pomyselnej komfortnej zóny a nie vždy to bude ružové. Výsledkom pravidelného posúvania našej komfortnej zóny je postupné nachádzanie nášho zmyslu života.

3. Veríme, že môžete získať zamestnanie ušité na vašu mieru a vaše potreby.

Možno sa práve teraz trápite vo svojom zamestnaní, alebo driete vo vlastnej firme, ktorá sa ešte ani poriadne nerozbehla. Dovoľte mi dve otázky. Ste spokojní s vašim terajším zamestnaním? Naplňuje vás a plní vaše potreby? Žiaľ, väčšina ľudí má zamestnanie, ktoré ich nebaví, frustruje a častokrát nikam neposúva.

Takýto ľudia sú čím ďalej, tým viac pasívnejší a nemajú ani štipku chuti s tým niečo urobiť a potom sa čudujú tomu, že sa im nič nechce, sú nešťastní, nenaplnení a nevidia zmysel svojho života. Častokrát klamú samých seba s tým, že to tak musí byť a nič sa s tým nedá robiť – veď prečo by som mal chcieť od svojho života viac. Poviem vám tajomstvo – predsa sa s tým dá niečo robiť a vymaniť sa tak z bludného kruhu pasivity a rezignácie vlastného života.

Veríme, že môžete získať zamestnanie ušité
na vašu mieru a vaše potreby.

Možno sa práve teraz trápite vo svojom zamestnaní, alebo driete vo vlastnej firme, ktorá sa ešte ani poriadne nerozbehla. Dovoľte mi dve otázky. Ste spokojní s vašim terajším zamestnaním? Naplňuje vás a plní vaše potreby? Žiaľ, väčšina ľudí má zamestnanie, ktoré ich nebaví, frustruje a častokrát nikam neposúva.

Takýto ľudia sú čím ďalej, tým viac pasívnejší a nemajú ani štipku chuti s tým niečo urobiť a potom sa čudujú tomu, že sa im nič nechce, sú nešťastní, nenaplnení a nevidia zmysel svojho života. Častokrát klamú samých seba s tým, že to tak musí byť a nič sa s tým nedá robiť – veď prečo by som mal chcieť od svojho života viac.

Poviem vám tajomstvo – predsa sa s tým dá niečo robiť a vymaniť sa tak z bludného kruhu pasivity a rezignácie vlastného života.

Žijeme v digitálnej dobe, môžete získať zamestnanie, ktoré bude ušité na vašu mieru a potreby. Teraz je ten správny čas vykročiť zo svojej komfortnej zóny a vydať sa na cestu premeny - zo zamestnaneckého makača sa stanete digitálnym nomádom.

Vyskladajte si zamestnanie, ktoré bude v súlade s tým, čo vás baví (to, na čo máte talent) a nechajte si za to platiť (vybudujte vlastnú značku).

Prvým krokom môže byť zmena zamestnania, kde bude zohľadnené kritérium - pracovať tam, kde vás zaplatia dvakrát (zamestnanie s pridanou hodnotou). Skutočne nejde o to, aby ste dostali dvakrát do mesiaca zaplatené, ale o to, že budete robiť niečo praktické a podobné tomu, čo vám pomôže pri budovaní vašej značky.

4. Veríme, že vašou kanceláriou môže byť celý svet.

Dielňou, ako ja nazývam svoju kanceláriu a pracovný priestor môže byť hocaké prostredie, v ktorom sa cítim dobre, pohodlne a mám priestor na prácu. Vďaka notebookom, iPhonom a wifine sme sa dokázali zbaviť zastaralých názorov, neproduktívnych myšlienok a obmedzujúceho priestoru.

Drvivá väčšina foriem práce sa z určitej časti prispôsobiť digitálnemu nomádstvu, teda môžete si slobodne zvoliť kde a s kým chcete pracovať. Najbežnejšími pracovnými dielňami sú kaviarne, verejné knižnice, parky, čajovne, pláže na vychýrených miestach sveta, ale aj vlaky, autobusy a lietadlá.

Veríme, že vašou kanceláriou môže byť celý svet.

Dielňou, ako ja nazývam svoju kanceláriu a pracovný priestor môže byť hocaké prostredie, v ktorom sa cítim dobre, pohodlne a mám priestor na prácu. Vďaka notebookom, iPhonom a wifine sme sa dokázali zbaviť zastaralých názorov, neproduktívnych myšlienok a obmedzujúceho priestoru.

Drvivá väčšina foriem práce sa z určitej časti dá prispôsobiť digitálnemu nomádstvu, teda môžete si slobodne zvoliť kde a s kým chcete pracovať. Najbežnejšími pracovnými dielňami sú kaviarne, verejné knižnice, parky, čajovne, pláže na vychýrených miestach sveta, ale aj vlaky, autobusy a lietadlá.

Pokiaľ sa zbavíte zastaralých názorov ohľadom pracovného priestoru, môžete urobiť ďalší krok a oslobodiť sa napríklad od krajiny, v ktorej žijete a pripojiť sa tak k rastúcej komunite digitálnych nomádov a žiť tak digitálny lifestyle.

Ak je vašou kanceláriou celý svet, môžete žiť a pracovať skutočne odkiaľkoľvek chcete, preto sa vás teraz pýtam: „Viete, kam by ste teraz vyrazili, ak by vám to bolo umožnené?

5. Veríme, že môžete získať slobodu, nezávislosť, zabávať sa a zažívať dobrodružstvá.

Určite mi dáte za pravdu, že väčšina z nás sníva, ba priam túži po slobodnom a nezávislom, zábavnom a dobrodružnom živote so svojou rodinou, alebo vytúženým partnerom. Slobodou sa myslí to, že môžete žiť kde chcete a kedy chcete, pretože nie ste fixovaný na zamestnanie, ktoré vás núti byť stále iba na jednom mieste a v určitom čase.

Smutné je však to, že realita je odlišná a málokto nakoniec nájde odvahu ísť si za svojimi snami, túžbami, slobodou a nezávislosťou. Prečo je to tak? Iste si teraz hovoríte viacero odpovedí a myslíte si, že to nie je až také ľahké ako si ja myslím... Pravda je však taká, že väčšina z vás ani len netuší, čo vo svojom živote naozaj chcete.

Veríme, že môžete získať slobodu, nezávislosť,
zabávať sa a zažívať dobrodružstvá.

Určite mi dáte za pravdu, že väčšina z nás sníva, ba priam túži po slobodnom a nezávislom, zábavnom a dobrodružnom živote so svojou rodinou, alebo vytúženým partnerom. Slobodou sa myslí to, že môžete žiť kde chcete a kedy chcete, pretože nie ste fixovaný na zamestnanie, ktoré vás núti byť stále iba na jednom mieste a v určitom čase.

Smutné je však to, že realita je odlišná a málokto nakoniec nájde odvahu ísť si za svojimi snami, túžbami, slobodou a nezávislosťou. Prečo je to tak? Iste si teraz hovoríte viacero odpovedí a myslíte si, že to nie je až také ľahké ako si ja myslím... Pravda je však taká, že väčšina z vás ani len netuší, čo vo svojom živote naozaj chce.

Vízia je kľúčovým faktorom k nájdeniu zmyslu života, naplnenia, šťastia a úspechu. Vízia, alebo aspoň jednoduchá predstava toho, kam sa chcete v živote dostať, dosiahnuť, spoznať, navštíviť, vyskúšať, zmeniť,... a mnoho ďalších cieľov, vedie človeka k tomu, aby vo svojom živote vyhľadával všetko to, čo si zadefinoval a pokúšal sa to splniť.

Už len samotné uvedomenie a napísanie toho, čo vo svojom živote naozaj chcete, dokáže otriasť vašimi základmi a ktovie... Možno zmeníte zamestnanie, začnete podnikať, alebo cestovať, no možno nájdete činnosti, ktoré vás skutočne bavia a odrážajú hodnoty, ktoré vás vnútorne napĺňajú – nájdete zmysel života, šťastie a úspech.

Samozrejme, samotné definovania a grafické vyobrazenie je len prvým krokom. Ďalším krokom je uvedenie vašej vízie do praxe v podobe mapy, ktorá vás bude postupne smerovať a sprevádzať krok za krokom k naplneniu tejto vízie.

A ešte vedecký dôkaz o tom, že ak pôjdete za svojim šťastím, budete mať úspech na dosah. V knihe od Johna Williamsa je uvádzaný výskum profesorky Sonji Lyubomirskej z Kalifornskej univerzity, ktorý ukázal, že šťastie v mnohých prípadoch vedie k úspechu, avšak opačný postup neplatí automaticky.

Profesorka preštudovala 225 relevantných štúdií, z ktorých vyplýva záver, že šťastnejší ľudia sú kreatívnejší a produktívnejší, s väčšou pravdepodobnosťou sa pokúšajú o niečo nové a snažia sa dosahovať nové ciele. Tiež sú obľúbenejší vo svojom okolí a preto získavajú lepšie zamestnanie, vyššie pozície, alebo exkluzívne kontrakty.

6. Veríme, že dokážete objaviť a rozvinúť váš talent, silné stránky a vnútorný potenciál.

Každý človek má na niečo talent, problém je však v tom, že nie každý vie, ako rozvinúť potenciál tohto talentu naplno. Myslíte si, že s talentom sa narodíte, alebo ho nutne musíte mať v génoch? Talent je podľa Daniela Coyla výsledkom vášho zapálenia (vášeň), intenzívneho cvičenia (vášeň v praxi) a majstrovského trénovania (rozvíjanie vášne).

Z toho vyplýva, že každý z nás môže objaviť svoju vášeň (to, čo ho baví), ďalej ju musí pretaviť do praxe (prvé kroky a cvičenie) a následne rozvinúť ustavičným a neochvejným trénovaním. Objavte v sebe unikátnu hodnotu, pretože ak ju objavíte, pochopíte, že ste skutočne jedineční a máte pre niekoho druhého obrovskú hodnotu.

Veríme, že dokážete objaviť a rozvinúť váš talent,
silné stránky a vnútorný potenciál.

Každý človek má na niečo talent, problém je však v tom, že nie každý vie, ako rozvinúť potenciál tohto talentu naplno. Myslíte si, že s talentom sa narodíte, alebo ho nutne musíte mať v génoch? Talent je podľa Daniela Coyla výsledkom vášho zapálenia (vášeň), intenzívneho cvičenia (vášeň v praxi) a majstrovského trénovania (rozvíjanie vášne).

Z toho vyplýva, že každý z nás môže objaviť svoju vášeň (to, čo ho baví), ďalej ju musí pretaviť do praxe (prvé kroky a cvičenie) a následne rozvinúť ustavičným a neochvejným trénovaním.

Objavte v sebe unikátnu hodnotu, pretože ak ju objavíte, pochopíte, že ste skutočne jedineční a máte pre niekoho druhého obrovskú hodnotu. Získate tak plnohodnotné uspokojenie a potešenie zo všetkého, čo robíte.

Gram činu je viac, ako teórie. Vezmite si čistý papier, pero do ruky a zamyslite sa. Premýšľajte nad všetkým, čo vás baví, čo robíte radi, čo vám ide od ruky, čo má pre vás najväčší zmysel, v akej profesii sa cítite ako doma.

Následne si zapíšte toto všetko na papier a pridajte k tomu všetko, čo vás nebaví, čo nerobíte radi, čo vám ide „ako v lete na saniach“, čo vás robí nešťastnými, akú profesiu neznášate, čo vás ubíja? Ak to bude mať, vyčiarkajte si všetko, čo vás už nebaví a zamerajte sa iba na vaše silné stránky a len na to, čo vás skutočne baví.

Nevadí, ak si vyčiarkáte aj to, čo práve teraz robíte. Naopak, je to náznak toho, čo by ste mali vo svojom živote zmeniť, aby ste začali žiť plnohodnotný, šťastný a úspešný život. Nepočúvajte, čo vravia ostatní, je to váš život a vy ste jeho tvorcom! Teraz je ten čas, kedy sa môžete stať tvorcom svojho šťastia a úspechu. Premýšľajte, píšte a škrtajte...

7. Veríme, že dokážete vybudovať vlastnú značku, vlastné meno a tým aj samých seba.

Mať vlastnú značku a zarábať na nej je snom snáď každého z nás. V šiestom bode tohto manifestu je napísané: „Každý človek má na niečo talent, problém je však v tom, že nie každý vie, ako rozvinúť potenciál tohto talentu naplno.“ V niečom ste určite skutočne dobrí, či si to už uvedomujete, alebo nie.

Rozvinutie talentu naplno znamená to, že si postupne začnete budovať svoje meno a vlastnú značku. Vybudovanie vlastnej značky je proces, v ktorom ide o predanie vašej hodnoty, prínosu inému človeku – svetu, pričom vy ako osoba sa zároveň stávate uznávanou osobnosťou vo vašom obore! Inými slovami, vybudovanie značky znamená robiť to, čo vás baví a nechať si za to platiť.

Veríme, že dokážete vybudovať vlastnú značku,
vlastné meno a tým aj samých seba.

Mať vlastnú značku a zarábať na nej je snom snáď každého z nás. V šiestom bode tohto manifestu je napísané: „Každý človek má na niečo talent, problém je však v tom, že nie každý vie, ako rozvinúť potenciál tohto talentu naplno.“ V niečom ste určite skutočne dobrí, či si to už uvedomujete, alebo nie.

Rozvinutie talentu naplno znamená to, že si postupne začnete budovať vaše meno a vlastnú značku. Vybudovanie vlastnej značky je proces, v ktorom ide o predanie vašej hodnoty, prínosu inému človeku – svetu, pričom vy ako osoba sa zároveň stávate uznávanou osobnosťou vo vašom obore! Inými slovami, vybudovanie značky znamená robiť to, čo vás baví a nechať si za to platiť.

V dnešnej digitálnej dobe existuje veľa možností a foriem, ako postupne vybudovať vlastnú značku hoc aj pri zamestnaní, štúdiu, alebo podnikaní.

Tým chcem povedať, že ešte pred tým, ako opustíte svoje súčasné zamestnanie, podnikanie, alebo školu, môžete si svoj talent začať rozvíjať v praxi, kde výsledkom bude postupné budovanie vašej osobnosti a mena ako experta vo vašom obore – týmto viete položiť skvelý základ vašej novovznikajúcej značky.

8. Veríme, že zapisovanie myšlienok, nápadov, zážitkov, snov a túžob je dôležité
na ceste k zmysluplnému, šťastnému a úspešnému životu.

Vedeli ste, že denníky, respektíve poznámkové zošity používa aj rapper Eminem a choreografka Twyla Twarpová, ktorí si svojimi nápadmi napísanými na kúskoch papiera plnia krabice od topánok? Každý z nás by si mal viesť určitý druh denníka. Nezáleží na presnej forme, pretože podstata tohto denníka sa skrýva v tom, že si zapisujete myšlienky a následne sa k ním vraciate.

Denník funguje ako mapa vášho života – vďaka nemu máte prehľad o tom, nad čím premýšľate, po čom skutočne túžite a čo vo svojom živote skutočne chcete. Táto mapa častokrát obsahuje presné kroky, ako sa dopracovať k zmysluplnému, šťastnému a úspešnému životu. Pýtate sa, prečo je toto písanie také dôležité? Odpoveď ponúkam v ďalšom odstavci...

Veríme, že zapisovanie myšlienok, nápadov, zážitkov, snov a túžob je dôležité na ceste k zmysluplnému, šťastnému a úspešnému životu.

Vedeli ste, že denníky, respektíve poznámkové zošity používa aj rapper Eminem a choreografka Twyla Twarpová, ktorí si svojimi nápadmi napísanými na kúskoch papiera plnia krabice od topánok? Každý z nás by si mal viesť určitý druh denníka. Nezáleží na presnej forme, pretože podstata tohto denníka sa skrýva v tom, že si zapisujete myšlienky a následne sa k ním vraciate.

Denník funguje ako mapa vášho života – vďaka nemu máte prehľad o tom, nad čím premýšľate, po čom skutočne túžite a čo vo svojom živote skutočne chcete. Táto mapa častokrát obsahuje presné kroky, ako sa dopracovať k zmysluplnému, šťastnému a úspešnému životu. Pýtate sa, prečo je toto písanie také dôležité? Odpoveď ponúkam v ďalšom odstavci...

Písanie je najlepšia a najefektívnejšia technika ako si zaznamenať a usporiadať myšlienky. Myšlienky môžu mať rôznu formu – text, obrázok, náčrt, nápad, zážitok, náš tajný sen a iné. Dôležité je práve to písanie, teda zaznačenie myšlienky, pretože písanie je fyzickým odrazom toho, čo sa deje v našom vnútri.

Ochota o niečom písať zameriava našu pozornosť a inštruuje ostatné súčasti nášho duševného prostredia k tomu, aby naša myšlienka uzrela svetlo sveta vo forme zápisku. Zápisok je prvým krokom k tomu, aby sa z myšlienky stala neskôr realita.

Proces písania umožňuje zamerať naše myšlienky určitým smerom, ktorý nás posúva vpred na našej ceste za zmysluplným životom. Dokážete si usporiadať myšlienky, mať jasno vo veciach a nadhľad, ktorý je v tejto dobe veľmi potrebný. Príklad toho, ako môže takýto denník vyzerať nájdete na našom blogu v rubrike “Denník digitálneho nomáda”.

„Ak chceš robiť čo ťa baví a nechať si za to platiť, potrebuješ objaviť svoj talent, objaviť svoju značku.“

„Ak robíš, čo ťa baví a nechávaš si za to platiť, si na ceste
k nájdeniu skutočného zmyslu tvojho života.“

...viac o inštitúte

MAOi Inštitút

MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov je občianske združenie, ktorého iniciatívou je ukázať...

Príbeh zakladateľa

Príbeh Lukáša, ktorý rozpráva o tom, ako našiel zmysel života vďaka #RBMČMB

Služby a Projekty

Náš inštitút sa zaoberá komplexnými riešeniami šitými na mieru zameraných...

Blog

Tento blog je okrem návodov a postupov ako objaviť váš talent, následne ho rozvinúť...

Kontakt a Podpora

Páči sa vám myšlienka MAOi Inštitútu a chcete s nami spolupracovať, kontaktovať nás, či podporiť?