Veterné elektrárne – doplnková energia

Ľudstvo energiu vetra používa už stáročia. Známe je využívanie veterných mlynov pri mletí obilia, či pri prečerpávaní vody. Dnes sa však už energia vetra využíva najmä na výrobu elektrickej energie. Keďže vietor je voľne dostupný a jeho energia prakticky nekonečná, právom tento spôsob výroby energie označujeme za obnoviteľný.

To je vzhľadom na životné prostredie veľmi dobrá správa, keďže takýto spôsob výroby elektriny neprodukuje žiadne emisie, medzi nimi teda ani žiadne skleníkové plyny a neznečisťuje okolie odpadom pri výrobe energie.

Avšak výroba energie z vetra má však viaceré úskalia. Najvážnejší fakt je, energia sa nevyrába vtedy kedy chceme my, ale len vtedy, keď fúka vietor. To môže byť problém najmä vtedy, keď energie potrebujeme viac a práve vtedy je bezvetrie(napr. horúce leto, a veľa ľudí používa klimatizáciu, ventilátory a pod, ktoré zvyšujú dopyt po energii).

Wind turbines in a rapeseed field

Z toho je jasné, že energia z veterných elektrární je len doplnková a v masovom meradle nemôže slúžiť ako primárny zdroj energie. Čiže to, že výroba energie je v podstate čistá záležitosť nemá využiteľný potenciál.

No výroba elektrickej energie takýmto spôsobom má aj negatívne vplyvy na životné prostredie. Prvým vážnym faktom je pretvorenie krajiny. Niekomu to môže pripadať pekné, inému zase nie, no v každom prípade výstavba mnohých turbín pri sebe, zásadne zmení vizuál krajiny. Všetky dreviny a vysoké porasty musia ustúpiť, takže výrub je zvyčajne nevyhnutný.

Tieto vrtuľe pri otáčaní vytvárajú hluk na úrovni až 100 db a ten môže negatívne vplývať na živočíchy v okolí, napríklad pri hniezdení vtáctiev. Taktiež vrtuľe pri otáčaní dokážu ublížiť vtáctvu alebo netopierom, aj keď je treba poznamenať, že oveľa väčší problém s ubližovaním vtáctvu je pri bežnej distribúcii elektriny po krajine, kde vtáky bývajú na drôtoch vysoké napätia usmrtené elektrickým zásahom.

Riziko predstavuje aj mierna environmentálna záťaž v prípade poruchy turbíny a vytečeniu prevádzkových kvapalín, najmä olejov do prostredia, čo vo vzácnych prípadoch môže poškodiť zdroje vody.

windmill_farm_by_tydrace-d5153dg

Osobne sa domnievam, že masové využívanie veternej elektriny nie je najlepšia cesta. I keď vyrábaná energia je právom označovaná za „čistú“, pre bežné komerčné uspokojenie domácností by bolo potrebné vybudovať tisíce takýchto turbín a to všetko s rizikom, že energia aj tak nebude dostupná vtedy, kedy jej bude najviac treba.

Veľkú výhodu vidím v použití veterných turbín u fyzických osôb, najmä na miestach, kde je problém so zásobením elektrinou. V takom prípade je možné využívať aj akumulátory, ktoré vyrobenú a nespotrebovanú energiu uchovajú pre ďalšie použitie. V takom prípade je ale potrebné investíciu dobre zvážiť, keďže investícia do veternej turbíny rozhodne nie je maličkosť.

V ďalšej časti blogu plynule nadviažem na veterné turbíny so solárnymi článkami na výrobu elektriny. Aj takáto výroba totiž zasahuje do prírody a vplýva na životné prostredie.

zdroje: http://i.imgur.com/m6JQ6.jpg

https://www.mitchelltech.edu/media/library/Videos/48/cover/honda-windfarm.jpg

http://orig14.deviantart.net/126e/f/2012/146/8/d/windmill_farm_by_tydrace-d5153dg.png

Veterné elektrárne – doplnková energia
Hodnotenie článku
About The Author

Matej Mensatoris

Zaujímam sa o všetko čo sa deje okolo mňa. Chcem vedieť ako fungujú rôzne mechanizmy, súvislosti, no tiež ako funguje spoločnosť a ľudia. Milujem prírodu a obdivujem jej krásu každý deň. Mám rád písanie, cestovanie a výborné jedlo.

Leave A Response

* Denotes Required Field