Uhoľné elektrárne – najväčší znečisťovateľ?

V predchádzajúcich blogoch som opisoval, aký vplyv na životné prostredie majú obnoviteľné zdroje energie. Tie však tým, že sa využívajú v malom, v podstate životné prostredie veľmi neovplyvňujú. Jediná výnimka sú vodné elektrárne, ktorých využívanie je možno aj nadbytočné a tie dokážu na životné prostredie vplývať oveľa negatívnejšie, ako ostatné už opisované spôsoby výroby energie.

Energia z tepelných elektrární je má veľmi dobrú efektivitu. Popis tepelnej elektrárne je jednoduchý. Teplom sa vyrába para, ktorá roztočí turbínu a tá generuje elektrickú energiu. Tepelné elektrárne sa líšia hlavne spôsobom ohrevu vody, ktorú premieňajú na paru.

3-2cd86814ad022dfce245a7750118be72b1f91f06

Dnes sa venujeme uhoľným elektrárňam, teda teplo sa dodáva spaľovaním uhlia. Uhlie vzniklo z druho až štvrtohorných rastlín. Keď odumreté časti stromov sa vrstvili, napríklad v močiarov, kde bez prístupu vzduchu len pomaly prebiehal ich rozklad. Takto sa za milióny rokov vytvorilo a nahromadilo veľké množstvo drevnej hmoty pochovanej v nánosoch, kde po miliónoch rokov skarbonizovali. Nechali však v sebe naviazaný oxid uhličitý, ktorý pred miliónmi rokov do seba vstrebali.

coal3

Vždy záleží od samotnej elektrárne aké má vybavenie filtrov, no má sa zato, že takto vyrobená energia zanecháva veľkú stopu na životnom prostredí. Do ovzdušia unikajú tony CO2 čiže významného skleníkového plynu, okrem toho aj významný podiel napríklad oxidov síry. No okrem toho vzniká aj popolček, dechty a dokonca aj rádioaktivita. Keďže v uhlí sa nachádzajú malé stopy rádioaktívnych prvkov, tak paradoxne jadrová elektráreň za svoju prevádzku nevypustí ani len 1 percento toľkej rádioaktivity do okolia ako to dokáže uhoľná elektráreň.

Musíme priznať, že u nás výrazný problém s uhoľnými elektrárňami nemáme. Prevádzkujú sa u nás dve uhoľné elektrárne, ktoré zabezpečujú spolu s ostatnými tepelnými elektrárňami približne 28% spotreby elektrickej energie. To našťastie nie je až také vysoké číslo, a tak ani dopady na životné prostredie nie sú také viditeľné, no aj vďaka dobrej prevádzke. Iné je to však vo svete. V Ázii, a to najmä v Číne sa energia vyrába najmä z uhoľných elektrární a aj preto majú také problémy so smogom. Z toho vyplývajú ďalšie problémy a to najmä zdravotného charakteru a žiaľ žiť v prostredí kde uhoľná elektráreň bez nejakých extra filtrov vypúšťa do vzduchu tony dymu, tak je jasné, že sa zvýšia aj rakovinové ochorenia.

rizman_01_small

Moderné uhoľné elektrárne majú viac stupňové filtrovanie a do ovzdušia vypúšťajú len nevyhnutné plyny, ako je  napríklad CO2 a niekoľko ďalších. Aj keď už sa ozývajú názory aj proti takým špičkovým filtrom. Odporcovia argumentujú, že do okolia unikajú nanočiastočky popolčeka. Aj keď to neznie ako problém, podľa nich je to problém oveľa väčší ako sa zdá. Keď sa tieto nanočiastočky dostanú do organizmu, ten sa ich nevie zbaviť, lebo sú primalé. Tieto nanočiastočky potom vplývajú na hormonálnu štruktúru v tele a môžu spôsobiť nemalé problémy.

Aj keď na týchto názoroch môže niečo byť, rozhodne sa prikláňam viac k názoru aby sa na uhoľných elektrárňach používalo čo najväčšie množstvo filtračnej techniky. Vďaka ním sa dokážu v maximálnej možnej miere obmedziť vplyvy na životné prostredie, ktoré sú však, aj s použitím moderných filtrov stále veľké.

Nabudúce si napíšeme niečo o spaľovaní ropy a zemného plynu v tepelných elektrárňach. Ako iste tušíte, vplyv na životné prostredie aj tam bude významný.

zdroje:

http://www.greenpeace.org/slovakia/PageFiles/352772/rizman_01_small.jpg

http://www1.teraz.sk/usercontent/photos/2/c/d/3-2cd86814ad022dfce245a7750118be72b1f91f06.jpg

https://qzprod.files.wordpress.com/2013/08/coal3.jpg?quality=80&strip=all&w=1600

http://energia.dennikn.sk/uploads/tx_media/660×385/polsko_emisie.jpg

 

Uhoľné elektrárne – najväčší znečisťovateľ?
Hodnotenie článku
About The Author

Matej Mensatoris

Zaujímam sa o všetko čo sa deje okolo mňa. Chcem vedieť ako fungujú rôzne mechanizmy, súvislosti, no tiež ako funguje spoločnosť a ľudia. Milujem prírodu a obdivujem jej krásu každý deň. Mám rád písanie, cestovanie a výborné jedlo.

Leave A Response

* Denotes Required Field