Slnečná energia – naša spása?

Slnko dáva energiu celej našej planéte. Bez neho by na Zemi život neexistoval a ak náhodou áno, tak len na veľmi jednoduchej a primitívnej úrovni. Podľa astrofyzikov je slnko v polovici svojej existencie, čo znamená, že energiu našej planéte bude zaručene odovzdávať ešte miliardy rokov.

Slnko, keďže má životnosť miliardy rokov, môžeme s pokojom, tak ako to bolo aj pri energii z vetra, označiť ho za nevyčerpateľný a tým pádom obnoviteľný zdroj energie. Energia slnka sa využíva mnohými spôsobmi, i keď nás bude zaujímať práve spôsob výroby elektrickej energie zo slnka.

Na výrobu elektrickej energie sa používajú fotovoltaické články, ktoré premieňajú slnečnú energiu na elektrickú energiu. Výkonnosť týchto panelov rastie z roka na rok a do budúcnosti majú obrovský potenciál.

Tak ako pri vetre však narážame na zásadný problém. Elektrina sa vyrába vtedy kedy svieti slnko a nie vtedy, kedy ju my potrebujeme. Navyše je jasné, že približne polovicu roka panely energiu vyrábať nebudú, keďže je noc. A ani cez deň to nie je vždy ideálne. V zamračený alebo daždivý deň produkcia elektriny je samozrejme znateľne nižšia ako v jasný a slnečný deň.

solarni-panely-fotovoltaicke-clanky-2

Pri masovej výrobe elektrickej energie z článkov vyvstávajú ďalšie problémy. Je potrebná pomerne veľká plocha na to, aby bolo vyrobené dostatočné množstvo elektriny, s ktorou by sa oplatilo podnikať. To ale znamená, že by boli zabrané veľké územia, ktoré by sa dali využiť nejakým iným spôsobom, napríklad poľnohospodárskou činnosťou.

Vplyv výroby energie z článkov na životné prostredie teda skutočne nie je významný. Určite však musíme počítať s uhlíkovou stopou pri výrobe panelov a veľkou energiou, ktorá je potrebná na ich výrobu. V minulosti trvalo aj niekoľko rokov, kedy panel vyrobil toľko energie, koľko sa minulo na jeho výrobu, teraz, vďaka efektívnejším panelom a efektívnej výrobe je to oveľa lepšie.

basolar_fotovoltaika_sk_22_r5_c1

Veľké riziko však nastáva pri regulácii trhu s výkupom energie z obnoviteľných zdrojov. Pokiaľ bude  takáto energia vykupovaná za väčšie peniaze ako energia z klasickej výroby, vždy sa budú objavovať špekulanti, ktorým viac ako na životnom prostredí, záleží na zisku.

Známy je príklad, kedy podnikateľ aby vyrábal čo najviac energie, tak v noci svietil na fotovoltaické články pomocou sodíkových lámp a energiu čerpal zo spaľovacieho dieslového agregátu. Takéto niečo je neslýchané, a ak si odmyslíme totálne ekologické zabitie výroby elektriny, tak je nepochopiteľné, že vďaka štedrým výkupným cenám sa vôbec taká aktivita vyplatila.

Podobným problémom akým čelia veterné elektrárne, čelia aj tie solárne. Opäť sa domnievam, že masová výroba energie pomocou solárnych panelov nie je vhodná, keďže sú potrebné tisícky panelov, no je veľmi výhodná pre domácnosti, ktoré si nainštalujú niekoľko panelov na svoje strechy, a tiež je veľmi vhodná na chaty a ťažko prístupné miesta. V takom prípade sa dajú tiež panely doplniť o batérie a vyrobená a nespotrebovaná energia sa tak uchová na ďalšie použitie.

233903-top_foto1-br06s

Možno ste počuli o projekte veľkej slnečnej elektrárni na saharskej púšti. No obávam sa, že tento projekt nebude úspešný, i keď je veľmi zaujímavý. Hrozba neistých vlád v Afrike spojená s možnými sabotážami a teroristickými útokmi, robí tento projekt ešte neprístupnejší a to nepíšem o nutných obrovských investíciách do budovania dopravných a rozvodných sietí.

Nabudúce sa pozrieme na výrobu elektriny z geotermálnej energie a vplyvov takejto výroby na životné prostredie. Tak ako aj v prípade výroby energie zo slnka, aj pri výrobe energie z geotermálnej energie dochádza k negatívnym vplyvom na životné prostredie, ktoré určite nie sú bezvýznamné.

zdroje k obrázkom:

http://www.a3.cz/img/solarni-panely-fotovoltaicke-clanky-2.jpg

http://www.basolar.sk/wp-content/uploads/2009/04/basolar_fotovoltaika_sk_22_r5_c1.png

http://www.prumysl.cz/wp-content/uploads/2012/10/solar-panel-600×450.jpg

https://media.novinky.cz/390/233903-top_foto1-br06s.jpg?1357300020

Slnečná energia – naša spása?
Hodnotenie článku
About The Author

Matej Mensatoris

Zaujímam sa o všetko čo sa deje okolo mňa. Chcem vedieť ako fungujú rôzne mechanizmy, súvislosti, no tiež ako funguje spoločnosť a ľudia. Milujem prírodu a obdivujem jej krásu každý deň. Mám rád písanie, cestovanie a výborné jedlo.

Leave A Response

* Denotes Required Field