Paroplynové elektrárne – najlepšia výroba z fosílii

Princíp fungovania paroplynovej elektrárni je obdobný ako pri klasickej tepelnej uhoľnej elektrárni. Rozdiel je v palive. Tu sa ako palivo využíva zemný plyn. Plyn pri spaľovaní ohrieva vodu až na paru, ktorá roztáča turbínu. Turbína následne výrába elektrickú energiu.

Keďže dochádza k spaľovaniu fosílnych produktov, dochádza aj k znečisťovaniu životného prostredia. Najvýznamnejšie emisie predstavuje známy skleníkový plyn CO2, no v porovnaní s rovnakým výkonom pri uhoľných elektrárňach je vypustené množstvo tohto plynu menšie o vyše polovicu. Inštaláciou moderných filtrov sa dokážu zachytávať aj iné spaliny, ktoré by mohli predstavovať riziko pre okolie a životné prostredie. Inak však paroplynové elektrárne významne do životného prostredia nezasahujú.

maxresdefault

Aj keď na Slovensku sa plyn neťaží, máme hneď niekoľko paroplynových elektrární. Vo svete je ale situácia iná. Plynu je dostatok, a nové ťažby v USA pomocou frakovania vytvorili v USA prebytok lacného zemného plynu. To paradoxne robí problémy Európe a prispieva k znečisteniu. Ako?

Tým, že cena plynu je v USA nízka, používa sa vo veľkom na výrobu elektriny. Tým pádom im ale ostáva veľké množstvo nespotrebovaného uhlia. To sa potom dovezie do Európy, kde sa lacno predá, len aby sa ho zbavili. Európa je v takom prípade zavalená lacným uhlím a elektrinu tak radšej vyrába z neho, namiesto drahého európskeho plynu.

Lake Road Power Plant

To sa prejavuje aj na Slovensku, kde niektoré nové paroplynové elektrárne nezačali ani svoju prevádzku, práve z dôvodu drahého plynu a lacného uhlia.

Výroba elektrickej energie z plynu je pri tom veľmi ekologická a efektívna. O ekologickej stránke plynu sa môžete presvedčiť aj sami doma, keď varíte na plynovom šporáku. Emisie, ktoré ostanú po spálenom plyne nepredstavujú absolútne žiadny zdravotný problém. Je pravda, že v prípade elektrárne sú horáky a spotreba plynu neporovnateľne väčšia, no aj tak dopady na životné prostredie sú v rámci možnosti na veľmi dobre úrovni.

zdroje:

http://www.etrend.sk/ekonomika/bridlicovy-boom-v-usa-likviduje-plynove-elektrarne-v-europe.html

http://www.elp.com/content/dam/Pennenergy/online-articles/2013/April/Lake-Road-Combined-Cycle-Power-Plant-USA-Alstom2.jpg

https://i.ytimg.com/vi/Em1crnEt45Q/maxresdefault.jpg

https://g.foolcdn.com/editorial/images/185709/natural-gas_large.jpg

 

Paroplynové elektrárne – najlepšia výroba z fosílii
Hodnotenie článku
About The Author

Matej Mensatoris

Zaujímam sa o všetko čo sa deje okolo mňa. Chcem vedieť ako fungujú rôzne mechanizmy, súvislosti, no tiež ako funguje spoločnosť a ľudia. Milujem prírodu a obdivujem jej krásu každý deň. Mám rád písanie, cestovanie a výborné jedlo.

Leave A Response

* Denotes Required Field