Obnoviteľné zdroje energie – naša budúcnosť?

Za posledné týždne sme si postupne priblížili najbežnejšie spôsoby výroby elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov. Ako sme sa presvedčili, ani jeden sa nezaobíde bez vplyvu na životné prostredie. V tomto blogu si ich zosumarizujeme porovnáme pre a proti a ustálime, či sú tieto obnoviteľné zdroje skutočným prínosom aj pre životné prostredie.

Ako prvým zdrojom energie sme si popísali vodné elektrárne. Tie sú aj na Slovensku vo veľkom zastúpené, veď vyrábajú skoro 20 % energie. Veľkou výhodou je, že energiu dodáva prirodzená sila vody, už horšie sú mŕtve toky a narušený vodný ekosystém.

obr3

Energia z biomasy najmä pri spaľovaní kazovej a odpadovej drevnej hmoty je zaujímavým spôsobom výroby energie. Vplyv na životné prostredie má taká elektráreň podobný ako tepelná elektráreň. No treba určite poznamenať, že CO2 vypúšťané pri spaľovaní biomasy je to, ktoré bolo naviazané na rastliny pri ich raste, a tým sa len uzatvára kolobeh.

biomasa-elektraren-tasr

Veterná a slnečná elektráreň má mnohé spoločné výhody a nevýhody. Ich vplyvy na životné prostredie sú však veľmi malé a pri rozumnom využití môžu predstavovať zaujímavý doplnkový spôsob výroby energie. Avšak masové využívanie týchto zdrojov je neefektívne a nesie so sebou mnohé problémy.

m6JQ6

Využitie geotermálnej energie je najmenej zastúpené z pomedzi menovaných.  Stavba a prevádzka takýchto elektrární je diskutabilná, keďže okrem správnej lokality existujú mnohé riziká spojené s využívaním takéhoto zdroja. Možné sú  prepady zeme, únik jedovatých plynov a dokonca zemetrasenia.

Z menovaných spôsobov  výroby sa u nás na masovej úrovni využívajú vodné a biomasové elektrárne. Tie majú výhodu v možnosti regulácie – môžu dodávať  energiu na požiadanie. Avšak vidím veľký problém v zásahu do životného prostredia najmä vodnými elektrárňami. Štát by mal prísne regulovať prevádzku takýchto zariadení a ich budúce budovanie podriaďovať najmä potrebám životného prostredia a ekosystému.

233903-top_foto1-br06s

Veterné a slnečné elektrárne sú v masovom meradle neefektívne a nevýhodné. Ich veľké využitie však vidím v domácnostiach a na miestach, kde je prístup ku klasickej elektrickej sieti problémový.

Ktorý obnoviteľný zdroj je teda najvýhodnejší? Pri komerčnej prevádzke je to biomasa a pri súkromných osobách a domácnostiach je zase veľká výhoda využívať energiu slnka.

Nabudúce sa budem venovať klasickým zdrojom elektriny, teda tými, ktoré aj skutočne zabezpečujú veľké množstvo spotrebovanej elektriny. Tentoraz bude reč o tepelných uholných elektrárňach. Asi vás neprekvapí, že tieto elektrárne majú významný negatívny vplyv na životné prostredie. Ale o tom viac nabudúce.

zdroje:

http://www.atpjournal.sk/buxus/images/fotogaleria/atp_journal/kniznica_fotografii/casopis/_10_2010_02_emerson_bude_automatizovat_100_turbinovych_generatorov_vo_vodnych_elektrarnach_na_ukraine/obr3.jpg

http://topolcany.dnes24.sk/images/photoarchive/sized/700/2015/05/26/biomasa-elektraren-tasr.jpg

http://www.technologie.estranky.sk/img/picture/13/1749246_vojany-elektraren-biomasa.jpg

https://media.novinky.cz/390/233903-top_foto1-br06s.jpg?1357300020

Obnoviteľné zdroje energie – naša budúcnosť?
Hodnotenie článku
About The Author

Matej Mensatoris

Zaujímam sa o všetko čo sa deje okolo mňa. Chcem vedieť ako fungujú rôzne mechanizmy, súvislosti, no tiež ako funguje spoločnosť a ľudia. Milujem prírodu a obdivujem jej krásu každý deň. Mám rád písanie, cestovanie a výborné jedlo.

Leave A Response

* Denotes Required Field